Voorwaarden ENZO PELLINI - DIY Ontwerp Wedstrijd


Definities

• De wedstrijdorganisatie: ENZO PELLINI B.V.

• De deelnemer: de natuurlijke persoon of ontwerpstudio die een ontwerp instuurt en daarmee deelneemt aan de wedstrijd.

Algemeen

1. Inzendingen die niet voldoen aan volgende voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.

2. Deelnemers zijn natuurlijke personen of ontwerpstudio’s (onder één naam).

3. Wie een ontwerp inzendt en deelneemt aan deze wedstrijd, gaat automatisch akkoord met de volgende voorwaarden.

Inzendingen

4. De inzendtermijn loopt van 10 juni 2021 tot en met 11 juli 2021.

5. Het deelnameformulier moet volledig worden ingevuld.

6. Alle inzendingen moeten door de deelnemer als digitale afbeelding worden aangeleverd volgens de aanleverspecificaties.

7. Iedere deelnemer mag één ontwerp insturen.

8. De deelnemer dient de maker van het ontwerp te zijn. Plagiaat resulteert in uitsluiting van deelname.

Overige voorwaarden

9. Uit alle deelnemers wordt één winnaar aangewezen. Deze winnaar ontvangt als prijs gratis leren wandtegels van ENZO PELLINI in een kleur naar keuze, met een maximum van 20m2 en een tweepersoons boxspring van Master Matras ter waarde van €1.990,-. Beide prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. 

10. De deelnemer geeft de organisatie voorts toestemming om zijn/haar ontwerp openbaar te maken en/of te (laten) publiceren, zowel in print als online, ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden of in redactionele uitingen. Deze toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. De organisatie kan in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden dit recht ook aan anderen (derden) verlenen.

11. Het originele werk van de deelnemer blijft volledig eigendom van de deelnemer. De namen van de winnende deelnemers worden vermeld in alle PR en communicatie rondom de promotie van de wedstrijd.

12. De deelnemer garandeert de organisatie dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van ingezonden ontwerp(en) en dat deze geen inbreuk maakt/maken op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan de organisatie alle schade en kosten (o.a. rectificatie en genoegdoening, het in productie nemen etc.) die de organisatie als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de deelnemer niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het ontwerp, wordt het ontwerp uitgesloten van deelname.

13. De deelnemer garandeert de organisatie dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden.

14. De ingezonden ontwerpen mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de ontwerpen elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en pornografische werken.

15. Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt de organisatie zich het recht voor de deelnemer/het werk uit te sluiten van deelname.

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Jury en Uitslag

17. De jurering is voorbehouden aan een door de organisatie gekozen jury van deskundigen op het gebied van interieur design, leder decoratie. De jury kiest in goed overleg de prijswinnaar.

18. De winnaar zal in juli 2021 telefonisch en/ of per e-mail worden geïnformeerd over de uitslag. De winnaar zal tevens in juli 2021 op de social media kanalen en website van ENZO PELLINI bekend worden gemaakt.

19. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.